VOETBALCLUBS

 • SPARTA ROTTERDAM
  SPARTA ROTTERDAM
 • SPARTA ROTTERDAM
  SPARTA ROTTERDAM
  Sparta Rotterdam wil een bijdrage leveren aan het leefbaarder maken van de wijken in haar omgeving. Hierbij richt Sparta zich in eerste instantie op de wijken in deelgemeente Delfshaven. Sparta wil deze ambitie graag realiseren in samenwerking met o.a. (deel) gemeente, Rotterdam Sportsupport en woningcorporaties. Stichting De Betrokken Spartaan neemt haar verantwoording voor een betere samenleving in de omgeving en zet hierbij voetbal in binnen haar verzorgingsgebied. De stichting De Betrokken Spartaan: - ontwikkelt een grote betrokkenheid met omwonenden; - realiseert deze betrokkenheid door zich in te zetten in de leefomgeving; - werkt samen met betrokken partners en streeft naar een maximaal resultaat. Daarnaast heeft de Stichting De Betrokken Spartaan als concrete doelstellingen: - stimuleren van juiste normen en waarden en een sportieve leefstijl onder de jeugd; - ondersteunen van talentontwikkeling van jeugd op school en werk.
  lees verder
 • Het besluit van FC Dordrecht in 1999 om maatschappelijk te ondernemen heeft als missie om de kracht van voetbal in te zetten voor het bereiken van maatschappelijke doelen. De club ondersteunt en participeert lokale en regionale projecten en werkt aan het zichtbaar maken van de maatschappelijke rol van voetbal. Bij maatschappelijke projecten legt FC Dordrecht vooral de nadruk op onderwerpen die belangrijk zijn voor haar sociale partners, zoals integratie, onderwijs, werk, gezondheid en respect. Ter ondersteuning van het doen slagen van de (lopende) projecten zet de club hiervoor de spelers als rolmodel in en stelt ze kennis en faciliteiten beschikbaar. In de jaren nadien heeft FC Dordrecht vele maatschappelijke projecten georganiseerd dan wel hieraan haar bijdrage geleverd waarbij het zich via structurele samenwerkingen met de amateurverenigingen van het eiland van Dordrecht en de grootste scholengemeenschappen voor een groot deel heeft gericht op de jeugd.
  lees verder
 • ADO DEN HAAG
  ADO DEN HAAG
 • ADO DEN HAAG
  ADO DEN HAAG
  ADO Den Haag is een volksclub met een voetbalhistorie van ruim 110 jaar en is onlosmakelijk verbonden aan de stad Den Haag en haar regio. De club verricht al vele jaren een ruim aanbod aan sociaal maatschappelijke activiteiten en laat daarmee zien midden in de samenleving te staan, want ADO Den Haag is voor iedereen. Om deze activiteiten goed te borgen, is in 2011 een aparte stichting opgericht: ADO Den Haag in de Maatschappij. Visie – wat willen we bereiken Alle inwoners van de regio Haaglanden hebben recht op en toegang tot gezond leven, educatie en participatie, waarmee zij zelf voor hun welzijn kunnen zorgen. Missie – hoe gaan we het doen Met de aantrekkingskracht en het bindend vermogen van ADO Den Haag ondersteunen wij maatschappelijke organisaties bij het realiseren van hun doelen op het gebied van de bevordering van gezondheid, participatie en educatie bij de inwoners van de regio Haaglanden. ADO Den Haag in de Maatschappij staat voor verbinding van de sport met de samenleving. Samen zijn we een ijzersterk team en ieder vervult daarin zijn of haar eigen belangrijke rol. Waar de een begint, pakt de ander het op of tikt ’m terug: van vrijwilligers en spelers tot medewerkers, staf en partnerorganisaties. Niet alleen. Samen!
  lees verder
 • NAC BREDA
  NAC BREDA
 • NAC BREDA
  NAC BREDA
  NAC Breda is zich bewust van de maatschappelijke rol die het kan uitoefenen in de gemeente Breda. De Parel van het Zuiden kan middels haar fysieke en sociale omgeving een belangrijke rol spelen in het stimuleren én motiveren van verschillende doelgroepen. Door het inzetten van haar krachtig beeldmerk, spelers en andere relevante faciliteiten bereikt NAC Breda doelgroepen die voor de meeste organisaties zeer lastig of niet te bereiken zijn. Aan de hand van verschillende maatschappelijke thema’s werkt NAC Breda, onder de naam Teamplay@NAC, samen met partners aan een sociaal sterkere samenleving in de gemeente Breda. Missie: Teamplay@NAC is samenwerken aan een gezond en vitaal leefklimaat, talentonwikkeling én respectvol samenleven in de gemeente Breda. Visie: Teamplay@NAC realiseert haar missie door de organisatie en ondersteuning van projecten waarbij de verbindende kracht van sport – met NAC Breda als trigger - in samenwerking met maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, commerciële partners en overheden wordt ingezet.
  lees verder
 • SBV EXCELSIOR
  SBV EXCELSIOR
 • SBV EXCELSIOR
  SBV EXCELSIOR
  Stichting Excelsior4All is het maatschappelijke hart van de club. Het doel van de stichting is middels de kracht (merk, imago en kernwaarde) van Excelsior sociaal-maatschappelijk actief te zijn in de regio Rotterdam. Die maatschappelijke rol zorgt voor verbetering van de leefsituatie van individuen, groepen en wijken. Missie Excelsior is een voetbalorganisatie, die met een jong, dynamisch en maatschappelijk betrokken karakter een meerwaarde wilt zijn voor de lokale samenleving en daarbij vooral wilt bijdragen aan ontwikkelingen op sportief, sociaal maatschappelijk en economisch vlak. Visie Stichting Excelsior4All is het maatschappelijke hart van de club. Het doel van de stichting is middels de kracht (merk, imago en kernwaarde) van Excelsior sociaal-maatschappelijk actief te zijn in de regio Rotterdam. Die maatschappelijke rol verwijst naar het verbeteren van de leefsituatie van individuen, groepen of wijken. Om onze maatschappelijke rol vorm te geven richten we ons op projecten die gebaseerd zijn op een (of meer) van de pijlers: sport, educatie, reïntegratie, gezondheid en veiligheid.
  lees verder

 

MEER WETEN?

BEL OF MAIL ONS