Rugdekking maakt gebruik van de aantrekkingskracht van Betaald Voetbal om jongeren zonder werk of opleiding nieuw perspectief te bieden met hulp van een Betaald Voetbal Organisatie.

Op deze manier komen ze los van negatieve invloeden en maken zij kans op een baan in de veiligheidssector. Rugdekking draait inmiddels op volle toeren bij de voetbalclubs Sparta Rotterdam, SVB Excelsior, FC Dordrecht, NAC Breda en ADO Den Haag.

RUGDEKKING NIEUWS

HOE WERKT HET

 • VOOR WIE?

  Rugdekking richt zich op jongeren die zich op het randje van criminaliteit en overlast bevinden. Jonge mensen in de leeftijd van 17 tot 25 jaar zonder werk, opleiding of startkwalificatie die minimaal een jaar werkloos thuis zitten. Kortom: jongeren met weinig perspectief en om die reden wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

 • WAT GAAN ZIJ DOEN?

  Deelnemers gaan in kleine groepen van maximaal 15 personen een traject van circa 12 weken  aan bij een profvoetbalclub uit hun eigen omgeving. Dat traject bestaat uit een combinatie van gedragsinterventie, opleiding en stage. De kern bestaat uit de opleiding tot UEFA Sportsteward, aangevuld met de certificaten Verkeersregelaar en Bedrijf Hulp Verlener. Tijdens (thuis)wedstrijden van de BVO lopen de deelnemers stage als steward, verkeersregelaar of gastheer/vrouw. Tot slot volgen deelnemers ook nog een sportprogramma, werken zij aan hun houding en gedrag en gaan op stages en excursies die naar werk of opleiding leiden.

 • EN DAARNA?

  Wie het traject met succes afrondt, kan tegen een vergoeding aan de slag als steward of verkeersregelaar bij de BVO. Dit is een leuke bijverdienste, maar geen structurele bron van inkomsten. Succesvolle kandidaten worden daarom waar mogelijk gekoppeld aan sponsoren van de BVO of begeleid naar regulier onderwijs. Dit is overigens geen garantie, maar een mogelijkheid om deelnemers met potentie te belonen.

 • WIE GAAN HET DOEN?

  In afstemming met de BVO verzorgt  Schouders Eronder de werving, projectcoördinatie en een deel van de coaching en gedragsinterventie van de deelnemers. De BVO verzorgt de opleiding en stage tot UEFA Sportsteward en verkeersregelaar. Samen bekijken we welke mogelijkheden er zijn m.b.t. doorstroom naar regulier onderwijs of een baan bij bijvoorbeeld een sponsor.

 • WAAR GEBEURT HET?

  Omdat het belangrijk is dat deelnemers zich écht onderdeel van de club voelen, vinden lessen, sportactiviteiten en stages zoveel mogelijk plaats in en rond het stadion. Dit betekent dat de BVO over een lesruimte en sportfaciliteiten moet beschikken. Uiteraard dienen er ook voldoende mogelijkheden zijn om stage te lopen tijdens (thuis)wedstrijden.

 • WAT LEVERT RUGDEKKING OP?

  In de eerste plaats biedt Rugdekking een kans voor een 'onzichtbare' doelgroep waarvoor weinig geschikte trajecten bestaan. Door nu in deze jongeren te investeren, kunnen grote problemen in de toekomst voorkomen worden. Rugdekking maakt op een laagdrempelige maar een effectieve manier van overlastgevende rolmodellen.

 • FINANCIERING

  Rugdekking wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Om bijvoorbeeld een grotere groep jongeren te bedienen, kan deze subsidie uitgebreid worden door een aanvullend verzoek in te dienen bij de gemeente. In principe vergt Rugdekking geen financiële investering van de BVO.

 

SHORT PITCH

RUGDEKKING

 

MEER WETEN?

BEL OF MAIL ONS