ANBI status

Stichting Schouders Eronder heeft een verzoek ingediend bij de belastingdienst om aangemerkt te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI.

Dit betekent dat de giften welke gedaan zijn aan onze Stichting in aanmerking komen als aftrekpost voor de belastingaangifte van de schenker. Volgens de nieuwe voorwaarden ANBI staat per 1 oktober 2021 de volgende informatie beschikbaar op de website:

Naam Instelling

Stichting Schouders Eronder

RSIN 856055141

Contactgegevens

Stichting Schouders Eronder

Schiemond 20-22 De Kroon

3024 EE Rotterdam

Email: info@schouders-eronder.nl

Telefoonnummer: 06 42 40 1090

KVK 65295781

Bankrekening: NL42 TRIO 0390 4089 56

Doelstelling

Iedereen heeft talent. Schouders Eronder helpt mensen met het stimuleren van talent door het bieden van werkervaring met uitzicht op een betaalde baan.

Te veel jongeren staan aan de zijlijn. Zonder opleiding, zonder werk en zonder perspectief.

Schouders Eronder zorgt dat deze jongeren weer toekomstperspectief krijgen. De motivatie en het zelfvertrouwen hervinden om weer terug te gaan naar school, een baan vinden en actief bijdragen aan de samenleving. Daarbij werken ze niet alleen aan zichzelf maar leveren ook een positieve bijdrage aan hun omgeving.

Stichting Schouders Eronder wil met projecten als Rugdekking en Blue Scooter mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt activeren met als resultaat: scholing en/of uitzicht op een betaalde baan.

Beleidsplan/jaarplanning

Is opvraagbaar via tv@schouders-eronder.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen.

Namen bestuurders

Serge Lubbe (Bestuurder)

Commissarissen- Raad van Toezicht

Robert Voskuilen (Vice-Voorzitter)

Friso Hylkema (Lid)

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting Schouders Eronder ontvangen geen beloning. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden hun door de stichting vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Op de website schouders-eronder.nl wordt regelmatig verslag gedaan van de activiteiten.

Het jaarverslag 2019/2020 is op te vragen via tv@schouders-eronder.nl

Tevens korte verslagen en filmpjes van de activiteiten via social media:

Facebook

Instagram

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording in de vorm van de jaarrekening is opvraagbaar via tv@schouders-eronder.nl